English Українською

Почесне Консульство України в Сіетлі

Організація за демократію та економічний розвиток

Організація за демократію та економічний розвиток – ГУАМ є міжнародною регіональною організацією, яка заснована Азербайджанською Республікою, Грузією, Республікою Молдова та Україною 10 жовтня 1997 року та створена 23 травня 2006 року.

Основу договірно-правової бази ГУАМ становлять Статут, Київська декларація про створення Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ від 23 травня 2006 року, інші договори та документи ГУАМ.

Згідно Статуту Організації основними цілями ГУАМ є утвердження демократичних цінностей, забезпечення верховенства права та поваги до прав людини, забезпечення сталого розвитку, укріплення міжнародної та регіональної безпеки та стабільності, розширення економічного та гуманітарного співробітництва, розвиток соціально-економічного, транспортного, енергетичного, науково-технічного та гуманітарного потенціалу, активізація взаємодії у сферах, що становлять спільний інтерес.

Співробітництво в рамках Організації здійснюється в політичній, економічній, правоохоронній та гуманітарній сферах.

Система функціонування ГУАМ включає галузеве та міжнародне співробітництво.

Основним органом ГУАМ є Рада, яка здійснює свою роботу на чотирьох рівнях: глав держав, міністрів закордонних справ, національних координаторів та постійних представників; рішення приймаються за принципом консенсусу.

Органом, що здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності Організації, є Секретаріат ГУАМ, офіційна інаугурація якого відбулась 26 лютого 2009 року.

Головування в ГУАМ здійснюється, як правило, на щорічній ротаційній основі. Україна головувала в Організації з травня 2006 року по червень 2007 року та у 2010 році.

Взаємодія країн-членів ГУАМ реалізується в рамках ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організацій. У 2003 році ГУАМ надано статус спостерігача в Генеральній Асамблеї ООН.

На нинішньому етапі галузева співпраця в рамках ГУАМ здійснюється за такими основними напрямками: економіка та торгівля, попередження надзвичайних ситуацій та ліквідація їх наслідків, культура, наука та освіта, туризм, взаємодія в правоохоронній сфері та прикордонне співробітництво, транспорт, енергетика та інформаційні технології.

За роки існування ГУАМ усталеного характеру набуло співробітництво Організації з країнами-партнерами у форматі ГУАМ+, зокрема з США та Японією.

З 1 січня 2015 року розпочався річний період головування України в ГУАМ. Програма головування України передбачає суттєве посилення політичної взаємодії країн-членів, проведення скоординованих заходів з метою захисту їх територіальної цілісності та суверенітету.